Crealiseren met Industriële Technologie

“Creativiteit integreren in nieuwe producten en processen.”

Met afstand de belangrijkste succesfactor voor industriële bedrijven is crealisatie: het vermogen om creativiteit te integreren in het ontwikkelen en succesvol vermarkten van nieuwe producten en processen.

Als industriële organisatie het vermogen bezitten om werkelijk bijzondere dingen te doen. “Do what can’t be done” zoals Colonel R. Smith van de US Air Force dat kernachtig formuleert. Met andere woorden Crealiseren met Industriële Technologie. Succesvol toepassen van bestaande en nieuwe kennis.

Crealisator™ inspireert en ondersteunt daarbij. Professioneel en persoonlijk. Van een luisterend oor tot een inspirerend project. Met werkvormen op maat:

  • Trainer/coach voor topprestaties met industriële technologie
  • (Co-c)realisator van inspirerende projecten
  • Spreker over Crealiseren met Industriële Technologie
  • Vraagbaak
  • Wegwijzer naar kennis(sen) in het netwerk

Crealiseren met Industriële Technologie is meer dan van toepassing op de nieuwe geavanceerde materialen die, na creatieve en gemotiveerde vakmensen, de belangrijkste concurrentiefactor vormen voor de komende 10 tot 20 jaar.

Bij deze sterk opkomende materialen kunnen kleine veranderingen in het proces grote invloed op het product hebben. De productontwerper met deze materialen moet (nog) veel kennis opdoen: het productieproces horen, zien, voelen, ruiken en proeven met alle zintuigen. De fabriek is geen kostenpost, maar speelt een doorslaggevende rol in het concurrentievermogen van een bedrijf.

R&D en de fabriek binnen elkaars bereik.

Deze site is bedoeld als een eerste kennismaking met het gedachtegoed van Crealisator™. Elke pagina beschrijft een belangrijk aandachtsgebied:

  • Welke industriële trends zijn er op het vlak van materiaal en technologie
  • Hoe zorg ik ervoor dat R&D en fabriek optimaal zijn verweven?
  • Op welke manier stimuleer ik mijn mensen het beste uit zichzelf te halen?
  • Wat zijn de kernmerken van een organisatie in topconditie?
  • Hoe train ik de organisatie om dat doel te kunnen bereiken?

Crealisator™ is ontstaan op het grensvlak van vakmensen, technologie en management van organisaties. Dr. Jan Schrijver heeft tientallen jaren ervaring met het behalen van resultaten in kennisintensieve omgevingen. Hij ondersteunt kleine en grote organisaties met ambitie hoe zij kennis en kunde kunnen vertalen in blijvende concurrentiekracht. Samen met toeleveranciers en klanten uitblinken als Crealisator™ met industriële technologie.

 

Inspiratie: