Onmogelijke resultaten

Kenmerken van de organisatie in topconditie

De organisatie in topconditie kenmerkt zich volgens Frans Cochius door 5 VISTA elementen in balans en op hoog niveau:

 • Visie
 • Inzicht
 • Strategie
 • Team
 • Actie

De missie die daar bij hoort heeft een maximale lengte van 2 alinea’s en beschrijft:

 • De producten en diensten van een bedrijf
 • Belangrijkste markten en klanten die bediend worden
 • Het unieke van het bedrijf (onderscheid met de concurrentie)

Een missie zal niet zo snel veranderen, hooguit langzaam evolueren.
De visie beschrijft waar de organisatie over 3-5 jaar wil zijn.
Geelhoed, van der Loo en Samhoud vinden dat een visie AMORE moet hebben:

 • Ambitieus (kern en droom van de organisatie)
 • Motiverend (geeft energie, spreekt aan)
 • Onderscheidend (unieke, eigene van de organisatie)
 • Relevant (voor alle belanghebbenden)
 • Echt (authentiek, geloofwaardig, herkenbaar

Missie en visie dienen consistent te zijn. Een valkuil is dat veel missies en visies te smal of te breed zijn (Dilbert: a long awkward sentence that demonstrates managements inability to think clearly).
Gecombineerd leiden de missie en visie tot een overzichtelijk aantal succesfactoren en doelen.
Voorzie die van een aantal te meten (voorspellende) grootheden en een inspirerende strategie met bijbehorende actieplannen. Betrek daarbij alle medewerkers. Toets regelmatig de voortgang. En bereik resultaten die niemand daarvoor voor mogelijk gehouden heeft.

kenmerken van_de organisatie in topconditie

Inspiratie:

 • Jeroen Geelhoed, Hans van der Loo en Salem Samhoud, Organisatievisies in Nederland, 2006, pagina 16 en verder.